Hest

Vaccinationsregler for islænder

Fra 1. januar 2019 skal heste til ranglistestævner og kåringer være vaccineret i henhold til FEIFs regler.

De hidtidige danske regler til nationale stævner/kåringer udgår dermed.

Der er kun et regelsæt fra 1. januar 2019 som gælder til alle ranglistestævner DRL og WRL (A-, B- og C-stævner), samt mesterskaber og alle kåringer.

(link til FEIs vaccinationsregler – artikel 1003 (side 10) og artikel 1004 (side 11))

Det er tilladt at starte stævner / stille til kåring i perioden mellem anden og tredje vaccination.

Re-vaccination

En årlig re-vaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination. DOG gælder, at hesten skal være re-vaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart, og generelt følges FEIFs vaccinationsprogram, som kræver tredobbelt basisvaccination. Særregel gælder for heste som er korrekt basisvaccineret før 2005. Det anbefales, at hesten re-vaccineres hvert år fx 1. april, som vil dække perioden 7. april til 21. oktober.

Re-vaccination for alle andre, herunder D-stævner

Til D-stævner og lignende arrangementer/events er det det gamle regelsæt forud for 1. januar 2019, som er gældende, dvs. at en årlig re-vaccination er tilstrækkelig i hele 12-måneders perioden. Desuden gælder overgangsreglen med krav til 3-dobbelt basisvaccination kun for nye basisvaccinationer påbegyndt efter 1. januar 2013, hvor hidtidige 2 basisvaccinationer var tilstrækkelig.

  1. vaccination efterfulgt af
  2. vaccination som gives fra 21-92 dage efter 1. vaccination og
  3. vaccination som gives indenfor 7 måneder efter 2. vaccination (reglen om tidligst 5 mdr. og indtil 6 mdr. og 21 dage er lempet)

Hvis et D-stævne og lignende gennemføres sammen med et ranglistestævne så gælder FEIFs vaccinationskrav.

Skift af vaccinationsstatus

Skal din hest skifte status fra danske regler til FEIFs regler, så vil det i de fleste tilfælde være sådan, at det er nødvendigt at begynde basisvaccination HELT forfra. Muligvis vil hestens seneste vaccination kunne bruges som første basisvaccination, så der “kun” skal op til 2 supplerende vaccinationer til. Skift af vaccinationsstatus kan i bedste fald ske på kun 8 dage, men kan i andre tilfælde tage op til 29 dage. Heri er inkluderet 7 dages karentid til stævne- /kåringsstart. Det anbefales, at skifte til FEIF-status omkring 1. april, da en årlig vaccination herefter kan dække hele stævnesæsonen for langt de fleste (7. april til 21. oktober).

 

For heste der skal starte stævner i udlandet

Her vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

Generelt gælder det at ingen vaccination må være givet indenfor 7 dage før ankomst til stævnepladsen.

 

Ny-importerede heste fra Island

Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal basisvaccination være påbegyndt.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

Opdateret, 17. januar 2019