Parasitter

Rævens dværgbændelorm

Rævens dværgbændelorm er nu fundet hos ræve flere steder i jylland og da den kan give alvorlig sygdom hos mennesker (der kan være mellemvært) anbefaler fødevarestyrelsen at hunde der færdes frit i naturen behandles hver 4. uge. Den er som regel ufarlig for hunden, der fungerer som slutvært. Du kan læse meget mere på fødevarestyrelsens hjemmeside
 

Her er et lille udpluk fra hjemmesiden:

Echinoccus multilocularis er rævens dværgbændelorm.

​Det er en bændelorm, der er mellem 1-3 mm lang.

Rævens dværgbændelorm behøver to værter for at gennemfører sin livscyklus: En hovedvært og en mellemvært. Det voksne stadium af bændelormen findes i tarmen hos hovedværter (primært ræve, men også hunde, katte og mårhunde er mulig hovedværter), hvor der kan findes tusinder af disse bændelorme uden værtsdyret påvirkes af dem. Bændelormens æg udskilles via hovedværtens afføring og når disse æg optages af mellemværten (normalt en gnaver) klækker de i tarmen, hvorefter larven trænger igennem tarmvæggen og føres med blodet til leveren. Her etablerer larven sig, modnes og vokser til cyster, der deler sig ved knopskydning, invaderer levervævet og kan spredes til andre væv. Nye hovedværter smittes når de æder inficerede mellemværter.

Mennesker kan smittes gennem kontakt med afføring fra smittede hovedværter f.eks. ræve og hunde. Du kan læse mere om infektion hos mennesker med rævens dværgbændelorm på Statens Serum Instituts hjemmeside: EPI-NYT uge 19 - 2012.

Du kan læse mere om rævens dværgbændelorm på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside: 

Dødfundne vilde dyr undersøges ved DTU Veterinærinstituttets afdeling i København som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark. Du kan læse mere indsendelse af dødfundne vilde dyr på hjemmesiden: 
Vejledning ved indsendelse af faldvildt

Fund af E. multilocularis er anmeldepligtig i henhold til lov om hold af dyr.

Bændelormene og dens æg kan diagnostiseres ved undersøgelse af afføring fra mistænkte dyr. Angreb af bændelorm hos rovdyr kan behandles med ormemidler. 

Kontakt din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Fødevarestyrelsen anbefaler følgende for at mindske smitterisikoen:

  • At hunde, der får lov til at færdes frit i naturen (herunder jagthunde), ormebehandles regelmæssigt hver 4. uge.
  • At jagthunde, der bruges til gravjagt, vaskes efter jagt.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere:

  • At alle hunde, der kommer fra eller har været i det centrale Europas bjergområder, og som kan have ædt mus eller andre gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejsen.

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Generelle råd der mindsker smitterisikoen:

  • Undgå så vidt muligt, at din hund æder mus og andre gnavere, som kan være mellemværter for parasitten.
  • Vask din hund når den har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer.
  • Overhold Fødevarestyrelsens køkkenhygiejneanbefalinger om skyl frugt og grønt.
    Læs mere under 'Køkkenhygiejne'

Parasitten findes udbredt i tempererede områder og er konstateret i Nordamerika, Japan og Europa.

I januar 2000 blev E. multilocularis påvist for første gang i Danmark i en trafikdræbt ræv ved Tåstrup nær København. På daværende tidspunkt overvåges udbreddelsen af sygdomme ikke, men i forbindelse med et forskningsprojekt i perioden 1997-2002 blev sygdommen konstateret i 3 ud af i alt 1040 undersøgte ræve.

I efteråret 2011 begyndte DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen en undersøgelse af ræve og mårhunde i Danmark, som den 17. april 2012 førte til påvisningen af E. multilocularis i en ræv fra Margrethe Kog. Den 18. januar 2013 blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 3 ræve fra det samme område, som er beliggende nær Højer i Sønderjylland. Den 8. juli 2013 blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 2 ræve fra området omkring Højer. Den 10. juli blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 1 ræv fra området. Den 7. februar 2014 blev rævens dværgbændelorm påvist i en ræv fra Utoft ved Grindsted, hvilket er ca. 100 km nord for området nær Højer hvor sygdommen er blevet påvist i 7 ræve siden overvågningsprogrammet begyndte i efteråret 2011.